Om Halsnæs Kampsportcenter

 

Hvor finder du HKC

Adresse: Industrihaven 3. 3300 Frederiksværk


Mail: Halsnaeskampsportcenter@gmail.com

Formand for HKC: Tim skov, Tlf.: 30310858 

 


 

HKC vil sikre et respektabelt værdigrundlag, hvor den enkelte og gruppen viser ansvarlighed, hensyn og omsorgsfuldhed i forhold til hinanden.

Det forpligter at have ambitioner, det véd vi. Vi vil gerne kunne tilbyde lokalområdet en bred vifte af kampsportsformer, styret og guidet af yderst kvalificerede trænere, assistenter og ledere, på alle træningshold, niveauer og alderstrin. Vi tror på, at vi ved fælles arbejde kan blive et af de bedste sports- og fritidstilbud i lokalområdet.

Et uundgåeligt og aktivt element i lokalområdets fritidstilbud, hvor man også bare kan komme forbi og søge inspiration. HKC skal være et sted hvor det ”sociale samvær”, på tværs af alder, køn, træningsniveau og sociale skel, har en central placering.

Det ligger HKC bestyrelsen meget på sinde at skabe et kreativt, lærerigt og levende miljø for vores børn og unge. Derfor arbejder bestyrelsen med, at tænke medansvar ind i samarbejdet med lokalsamfundet om uddelegering af opgaver og ansvar, så flest muligt tager aktivt del i HKCs arbejde.

Vi vil bestræbe os på, at medvirke til at børn og unge igennem kampsport kommer i god fysisk form og lærer om socialt acceptable normer og værdier, på tværs af alle de klubber der er repræsenteret i HKC. Vi vil rumme social udsatte, som har svært ved at finde tilhørsforhold og støtte med fysiske aktiviteter som de oplever som gavnlige.

Med plads til både bredde og elite. Udvikling af kampsportstalenter i lokalområdet og HKC skal skabe forudsætninger for at medlemmerne skal kunne deltage i nationale og internationale stævneaktiviteter, med henblik på at skabe Danmarks, Europa og Verdensmestre.

 


 

Måden hvorpå vi omgås hinanden

Gensidig respekt, ansvarlighed og åbenhed er nøgleord for at skabe den gensidige respekt.

 

I HKC er det væsentligt, og vi forventer af alle brugere, at der udvises tolerance og gensidig respekt for den enkelte og hensyn til hinanden. Vær ikke hovmodig. Negliger ingen, vis hensyn, vær omsorgsfuld. Kort sagt respekter andre.

Medlemmernes personlige udvikling og udviklingen af selvværd et væsentligt tema i HKC. Derfor skal fokus hvile på deltagelse og succesoplevelser hos medlemmerne. Dømmende og fordømmende holdninger eller ytringer i samvær og samtale, skjult kritik, klikedannelse m.v. skal søges bekæmpet og erstattet af, accept og respekt for hinandens forskelligheder. Denne tone skal være gængs blandt alle medlemmer, trænere, ledere, hjælpere og forældre i HKC.

Ansvarlighed:

Trænere og ledere i HKC skal være med til at udvikle en holdning hos det enkelte medlem, hvor det bliver almindeligt, at man tager konsekvensen af sine handlinger, eller mangel på samme. Det betyder at man anerkender et personligt ansvar, for eget velbefindende og forstår det personlige ansvar overfor andre og den sociale helhed.

Åbenhed:

Trænere, ledere og forældre har ansvaret for, at samarbejdet mellem HKC og medlemmerne, udvikler sig på en åben og tilfredsstillende måde. Det er trænerens og ledelsens opgave at tage initiativ til og fastholde åbenhed i samarbejdet mellem medlemmer, forældre, trænere og ledere.

Det er et krav fra HKC at alle deltager åbent i dette samarbejde.

 


 

 

Bestyrelsen

Tim Skov, formand

Ole Schrøder, næstformand

Wickie Schwartz, kasserer

Jimmi Andersen, bestyrelsesmedlem 

Kenni Dam, bestyrelsesmedlem 

 

Suppleanter:

Lone Clemen
Thomas Hansen

 


 

HKC bankforbindelse:

Handelsbanken

Konto 6491-0002012073

CVR 36348321.